Ontslag overgevende werknemer komt Grolsch duur te staan…
21724
post-template-default,single,single-post,postid-21724,single-format-standard,stockholm-core-1.0.8,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-5.2.1,ajax_fade,page_not_loaded,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Ontslag overgevende werknemer komt Grolsch duur te staan…

Nee, dit betreft geen zaak waarin een werknemer zich op een bedrijfsfeestje van Grolsch te goed heeft gedaan aan te veel (Grolsch) bier, niet lekker werd en vervolgens is ontslagen… 

Op 14 juli 2015 diende de desbetreffende werknemer een presentatie te geven aan een dame met wie hij eerder in de ‘clinch’ had gelegen. Tijdens deze presentatie werden de spanningen de werknemer teveel en verliet hij de ruimte om vervolgens buiten de ruimte over te geven. De werknemer is daarna naar huis gegaan.

Twee dagen later volgt een gesprek tussen Grolsch en de werknemer, waarna Grolsch één en ander schriftelijk vastlegt. Grolsch schrijft de werknemer onder andere: “Je gedrag kwalificeren we als onacceptabel en schaadt de Grolsch reputatie.

Uiteraard volgen vele brieven over en weer, (deels) opgesteld door de gemachtigden van beiden. Discussies worden gevoerd over de vraag of de werknemer al dan niet arbeidsongeschikt was en of hij zich al dan niet hield aan de adviezen van de bedrijfsarts, over de wens van de werknemer om Grolsch al dan niet te verlaten, over de bereidheid van de werknemer om al dan niet met behulp van een mediator tot een oplossing te komen, etc. etc.

Op enig moment besluit Grolsch om een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter in te dienen. De werknemer voert hiertegen verweer, maar verzoekt de kantonrechter zelf ook om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Partijen zijn het erover eens dat sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie, maar verschillen van mening over wie deze verstoorde arbeidsrelatie te verwijten is.

Ook de kantonrechter is van mening dat sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie en besluit over te gaan tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter veroordeelt Grolsch in ieder geval een transitievergoeding van € 10.938,92 bruto aan de werknemer te betalen.

Vervolgens dient door de kantonrechter nog vastgesteld te worden of sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten. In dat geval komt de werknemer namelijk ook nog een billijke vergoeding toe.

Uit de wetsgeschiedenis volgt dat ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van een werkgever zich slechts zal voordoen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als een werkgever grovelijk de verplichtingen niet nakomt die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst en er als gevolg daarvan een verstoorde arbeidsverhouding ontstaat of als een werkgever een valse grond aanvoert met als enig oogmerk een onwerkbare situatie te creëren.

De kantonrechter is van oordeel dat de handelswijze van Grolsch na het voorval op 14 juli 2015 uiteindelijk de oorzaak is geweest van de verstoorde arbeidsrelatie van partijen en dat Grolsch hiervan een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Van Grolsch had verwacht mogen worden dat hij de werknemer zou voorbereiden op de komst van de dame in kwestie en op het gesprek/de presentatie, om op deze manier de stress te reduceren. Dit werd temeer van Grolsch verwacht omdat Grolsch bekend was met het feit dat de werknemer zenuwachtig was voor de ‘confrontatie’ met de dame met wie hij al eerder in de ‘clinch’ had gelegen en dat hij op zag tegen de te geven presentatie.

Voorts had van Grolsch verwacht mogen worden dat Grolsch de werknemer na het voorval in bescherming had genomen en – nadat de werknemer zijn onvermogen erkend en bespreekbaar gemaakt had – de draad weer zou hebben kunnen oppakken. In plaats daarvan heeft Grolsch aangestuurd op een beëindiging van de arbeidsovereenkomst onder het mom van al langer disfunctioneren en het voorval van 14 juli 2015. Al met al een ernstig verwijtbaar handelen aan de zijde van Grolsch, aldus de kantonrechter,

Eén en ander betekent dat de werknemer, naast de wettelijke transitievergoeding, een billijke vergoeding toekomt. De kantonrechter stelt deze billijke vergoeding vast op een bedrag van € 20.000,00 bruto.

No Comments

Post a Comment