Heeft u uw werknemers al een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aangeboden?
Heeft u uw werknemers al een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aangeboden? Hoe, wie, wat en wanneer pak je dat aan?
Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
21830
post-template-default,single,single-post,postid-21830,single-format-standard,stockholm-core-1.0.8,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-5.2.1,ajax_fade,page_not_loaded,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Heeft u uw werknemers al een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aangeboden?

Werkgevers zijn verplicht om werknemers een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden. Hoe, wie, wat en wanneer pak je dat aan?

Hoe?

De wet zegt dat iedere werkgever verplicht is om zijn werknemers een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden. In de wet staat het als volgt:
Artikel 18 Arbeidsomstandighedenwet
De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

“In de gelegenheid stellen”

Het gaat erom dat werkgevers een PMO aan hun werknemers aanbieden. Werkgevers kunnen hun werknemers meestal niet verplichten om een PMO te ondergaan. Soms zijn werknemers wel verplicht om een periodiek medisch onderzoek te ondergaan. Die verplichting volgt dan meestal uit een wettelijke bepaling of uit de cao. Het gaat dan vaak om branches of beroepen met aanzienlijke arbeidsrisico’s, bijvoorbeeld werknemers die gevaarlijk werk doen, denk aan mensen die met radioactieve stoffen werken, of werknemers wiens gezondheid van levensbelang is voor hemzelf en anderen, denk aan een piloot.

Wie?

Iedere werkgever zal iedere werknemer een PMO moeten aanbieden. Ook als een werkgever maar één werknemer in dienst heeft, en ook als een werknemer slechts een paar uurtjes in de maand werkt, is de werkgever verplicht om een PMO aan te bieden. Dat betekent dus ook dat de werkgever zowel aan fitte als aan zieke werknemers een PMO moet aanbieden.

Wat?

Wie mag/moet het onderzoek doen? Aangezien het gaat om een medisch onderzoek, zal het onderzoek door een arts moeten worden uitgevoerd. In veel gevallen zal de bedrijfsarts of arbodienst standaard mogelijkheden bieden om aan de verplichting om een Preventief Medisch Onderzoek aan de werknemers aan te bieden en af te nemen.

Op maat gemaakt

Om aan de wettelijke verplichting te voldoen, is een standaard PMO voldoende. Maar werkgever zouden echter ook de gelegenheid te baat kunnen nemen en ervoor kunnen zorgen dat de PMO’s ook echt zinvol zijn. Daarom is het aan te raden om in gesprek te gaan met de bedrijfsarts of arbodienst om te bespreken welke mogelijke risico’s de werknemers kunnen lopen en aan welke onderdelen wellicht extra aandacht moet worden besteed.

Verzuim in beeld

Hoewel de individuele medische gegevens uiteraard niet met de werkgever gedeeld mogen worden door degene die het PMO heeft uitgevoerd, mag hij wel in algemene termen aan de werkgever vertellen hoe het met de gezondheid van het personeelsbestand is gesteld. Hij mag ook aangeven waar mogelijke gezondheidsrisico’s liggen en welke zaken binnen het bedrijf echt aangepakt moeten worden. Dat kan zeer waardevol voor een onderneming zijn.

Wanneer?

De wet schrijft een ‘periodiek onderzoek’ voor. Maar wat precies onder “periodiek” wordt verstaan, wordt niet uitgelegd? Duidelijk is daarmee in elk geval dat het Preventief Medisch Onderzoek eens in de zoveel tijd moet worden herhaald. In een organisatie zonder aanzienlijke arbeidsrisico’s, zal het aanbieden van een PMO om de twee à drie jaar voldoende zijn. Maar ook hier geldt weer dat in bedrijven of branches waarin de arbeidsrisico’s aanzienlijk zijn, frequenter onderzoek nodig zal zijn.

No Comments

Post a Comment