Nieuwe regeling loondoorbetaling bij ziekte
Vanaf 2020 wordt het "makkelijker, duidelijker en goedkoper" voor werkgevers om loon door te betalen bij ziekte.
loondoorbetalingplicht bij ziekte
21837
post-template-default,single,single-post,postid-21837,single-format-standard,stockholm-core-1.0.8,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-5.2.1,ajax_fade,page_not_loaded,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Nieuwe regeling loondoorbetaling bij ziekte

Het is een lang- en veelbesproken onderwerp; de financiële druk die vooral kleine werkgevers voelen als hun medewerkers langdurig ziek worden.

Het loon moet minimaal twee jaar worden doorbetaald, de re-integratie(verplichtingen) kosten veel geld, tijd en moeite en een foutje dan de werkgever zomaar een jaarsalaris extra kosten.

Geen vaste dienstverbanden

Kleine werkgevers geven deze risico’s als één van de redenen dat zij huiverig zijn om medewerkers in vaste dienst aan te nemen. Dat is onprettig voor werknemers, maar ook voor werkgevers die een ingewerkte, vertrouwde en loyale medewerker vaak ook veel liever een vast contract zou aanbieden.

Agenda

Hoewel alle partijen het er wel over eens zijn dat de loondoorbetalingsverplichting voor zieke werknemers te zwaar op (vooral) kleine werkgevers drukt, was er tot op heden nog geen oplossing voor het probleem gevonden. Tot donderdag 20 december 2018.

Afspraken

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft namens het kabinet met MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland en het Verbond van Verzekeraars afspraken gemaakt.

Wet- en regelgeving

Een deel van deze afspraken zal de minister vastleggen in wet- en regelgeving. Deze zullen nog door de Tweede- en Eerste Kamer moeten worden goedgekeurd.

Afspraken met verzekeraars

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en werkgeversorganisaties hebben bovendien afspraken gemaakt met het Verbond van Verzekeraars. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant. Het Verbond van Verzekeraars heeft zich in het convenant verbonden om met een verzekeringsaanbod te komen dat ondernemers ontzorgt: “de MKB Ontzorgverzekering”. Er zijn ook afspraken gemaakt over de minimumeisen van deze verzekering.

Financiële tegemoetkoming voor alle werkgevers

Alle werkgevers in Nederland krijgen met ingang van 2021 een financiële tegemoetkoming van de overheid. Het bedrag zal voor ieder bedrijf gelijk zijn, dus ongeacht het aantal medewerkers dat het bedrijf in dienst heeft. De tegemoetkoming zal neerkomen op een bedrag van circa € 1.050 per bedrijf per jaar. Het bedrag is voor ieder bedrijf gelijk zodat kleine werkgever hiervan relatief meer profiteren dan grote werkgevers. De bedoeling is dat de compensatie uiteindelijk (waarschijnlijk per 2024 alleen gaat gelden voor mkb-bedrijven tot 25 fte. Dan zal de tegemoetkoming in de vorm van een korting op de Aof-premie worden gegoten en zal de tegemoetkoming afhankelijk worden van de loonsom.

Geen loonsanctie bij opvolgen medisch advies bedrijfsarts

Nu kan een werkgever die alle medische adviezen van de bedrijfsarts heeft opgevolgd, alsnog een loonsanctie krijgen. Dit gaat veranderen. Als de werkgever het advies van de bedrijfsarts heeft opgevolgd, dan kan het UWV hem geen loonsanctie op medische gronden meer opleggen.

Re-integratie buiten de eigen onderneming

Vanaf 2019 zal de minister ruimte gaan bieden  voor experimenten die kunnen leiden tot meer re-integratie bij een andere werkgever. Een voorbeeld dat wordt genoemd is het eerder inzetten van de no risk polis.

De MKB Ontzorgverzekering:

Deze verzekering zal de loondoorbetaling én (een groot deel van de) de re-integratieverplichtingen en -inspanningen van de werkgever overnemen. Dat geldt zowel voor re-integratie binnen de eigen onderneming, als voor re-integratie buiten de eigen onderneming.

Zekerheid met de MKB Ontzorgverzekering

Een werkgever met een MKB Ontzorgverzekering die de adviezen van de professional overneemt, loopt hij geen risico meer op een loonsanctie. Als een loonsanctie zou worden opgelegd, dan is de verzekering degene die deze moet betalen.

Afspraken over de MKB Ontzorgverzekering

  • De verzekering zal door meerdere verzekeraars worden aangeboden, maar moet altijd aan een minimum-standaard voldoen en transparant en herkenbaar zijn.
  • Er komt een loket waar ondernemers met klachten over dit specifieke product terechtkunnen.
  • MKB-Nederland en de verzekeraars evalueren de gemaakte afspraken jaarlijks en informeren de minister van SZW over de uitkomsten.

Geen verplichting om de MKB Ontzorgverzekering af te sluiten

De MKB Ontzorgverzekering is niet verplicht. Werkgevers kiezen zelf of ze de verzekering wel of niet afsluiten. Werkgevers die geen verzekering afsluiten profiteren wel van de wettelijke maatregelen, zoals de financiële compensatie.

Inwerkingtreding

De MKB Ontzorgverzekering zal per 1 januari 2020 worden aangeboden. De bedoeling is dat de wettelijke maatregelen een jaar later, per 1 januari 2021 inwerking treden. De Tweede en Eerste Kamer zullen daar wel eerst hun goedkeuring voor moeten geven.

No Comments

Post a Comment