Transitievergoeding bij ontslag na langdurige ziekte
Als een werkgever een bedrag aan transitievergoeding aan zijn werknemer moet betalen omdat het dienstverband wegens langdurige ziekte eindigt, dan kan hij dat bedrag terug krijgen. Dit geldt met terugwerkende kracht voor betaalde transitievergoedingen vanaf 1 juli 2015. Maar werkgevers kunnen pas vanaf 1 april 2020 aanspraak maken op de compensatie. Hoe precies weet nog niemand. Maar de minister geeft iets meer duidelijkheid.
Transitievergoeding
21857
post-template-default,single,single-post,postid-21857,single-format-standard,stockholm-core-1.0.8,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-5.2.1,ajax_fade,page_not_loaded,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive
Transitievergoeding

Transitievergoeding bij ontslag na langdurige ziekte

Als een werkgever een bedrag aan transitievergoeding aan zijn werknemer moet betalen omdat het dienstverband wegens langdurige ziekte eindigt, dan kan hij dat bedrag terug krijgen. Dit geldt met terugwerkende kracht voor betaalde transitievergoedingen vanaf 1 juli 2015. Maar werkgevers kunnen pas vanaf 1 april 2020 aanspraak maken op de compensatie. Hoe precies weet nog niemand. Maar de minister geeft iets meer duidelijkheid.

De wet

In de zomer van 2018 is de wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid aangenomen. Deze wet regelt onder meer dat werkgevers die het dienstverband met hun werknemer wegens langdurige ziekte eindigt, gecompenseerd wordt voor de door hem betaalde transitievergoeding.  

De wet is met terugwerkende kracht inwerking getreden per 1 juli 2015. Dat betekent dat werkgevers de door hen reeds betaalde transitievergoedingen vanaf 1 juli 2015 terug kunnen vorderen.

1 april 2020

Het UWV moet de compensatie gaan uitbetalen, maar daarvoor moeten ze eerst de systemen aanpassen. Daar heeft het UWV tijd voor nodig, waardoor de regeling pas per 1 april 2020 uitgevoerd kan worden. De aanvraag kan vanaf 1 april 2020 bij het UWV worden ingediend en zal aansluitend worden beoordeeld.

Inmiddels is veel onduidelijkheid over het recht op compensatie. Wanneer kan nu wel en wanneer kan geen beroep worden gedaan op de regeling? En hoe moet het ontslag in het vat worden gegoten om aanspraak op compensatie te kunnen maken?

Hoofdlijnen

Uiteraard is op hoofdlijnen wel bekend wat de werkgever moet aantonen voor een geslaagd beroep op compensatie. De werkgever moet documenten kunnen overleggen waarmee aangetoond wordt dat het dienstverband beëindigd is. Daaruit moet ook de reden van de beëindiging blijken. De werkgever moet kunnen laten zien hoe hij de transitievergoeding heeft berekend en dat hij de vergoeding ook daadwerkelijk aan de werknemer heeft uitbetaald.

Aanvraag- en beslistermijn

De minister heeft laten weten dat binnenkort de ministeriële regeling zal worden gepubliceerd waarin regels zullen staan over de aanvraag- en beslistermijn. Ook heeft hij toegezegd dat dan duidelijkheid zal worden verschaft over de precieze documenten die werkgevers vanaf 1 april 2020 aan UWV moeten verstrekken om in aanmerking te komen voor de compensatie.

De minister heeft ook nog beloofd om een (digitaal) aanvraagformulier beschikbaar te stellen aan de hand waarvan werkgevers stap voor stap worden meegenomen bij het doen van de aanvraag.

De minister raadt werkgevers aan om alle documenten te bewaren die verband houden met

  • de wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst en
  • de reden daarvan,
  • de berekening en
  • de onderbouwing van de hoogte van de betaalde transitievergoeding en
  • de betaling van de transitievergoeding aan de werknemer.

Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan

  • arbeidsovereenkomsten,
  • bankafschriften en
  • documenten over het ontslag zoals een vaststellingsovereenkomst.

Voorbereidend werk

Van belang is om in een vaststellingsovereenkomst die het dienstverband met een langdurig zieke werknemer beëindigt, duidelijk op te nemen wat de reden van het ontslag is. Bovendien is van belang in de overeenkomst op te nemen welke transitievergoeding aan de werknemer wordt uitbetaald en hoe die is berekend. Verder is het handig om bij de stukken ook het re-integratiedossier te bewaren en de gegevens van de bedrijfsarts.

Wachten?

Hoewel het aantrekkelijk kan voorkomen om met het beëindigen van het dienstverband met een langdurig zieke werknemer te wachten tot de compensatieregeling is ingevoerd, is dat toch geen goed idee. Bij zo’n zogenoemd slapend dienstverband loopt de hoogte van de transitievergoeding op omdat het aantal dienstjaren stijgt. De compensatieregeling is echter beperkt is tot de hoogte van de transitievergoeding op het moment dat de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever eindigt.

No Comments

Post a Comment